Giới thiệu dự án

Inclusion là dự án được sáng lập bởi tổ chức Schmitz-Stiftungen và triển khai bởi Doanh nghiệp xã hội Bền vững Việt Nam (VSSE) nhằm truyền tải ý tưởng về Hòa nhập (Inclusion) tại Việt Nam.

Hoanhapxahoi.vn là cổng thông tin cung cấp kiến thức thực tiễn về kiến trúc tiếp cận và các giải pháp phục vụ cuộc sống cho người khuyết tật, đồng thời chia sẻ cơ sở dữ liệu mạng lưới các cộng đồng người khuyết tật và các tổ chức hoạt động liên quan tại Việt Nam. Dự án bắt đầu hoạt động kể từ năm 2016 tại Hà Nội.

Mục đích

Tiếp cận được các giải pháp thực tiễn và thông tin giúp cải thiện cuộc sống hàng ngày cho mọi cá nhân bằng cách “giúp đỡ để tự lực” và cung cấp thêm nhiều lựa chọn cho các bên liên quan để tăng cường sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội.

Đối tượng mục tiêu

Cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người thông qua nâng cao nhận thức về Hòa nhập và phổ biến thông tin và kiến thức đến người dân, các nhà quy hoạch, kỹ sư, kiến trúc sư và các đối tượng ra quyết định liên quan.

Tổ chức sáng lập – Schmitz-Stiftungen

Schmitz Stifungen là tổ chức có hơn 25 năm hoạt động tích cực với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực đang phát triển trên thế giới. Nhiệm vụ chính của tổ chức là nhằm củng cố các sáng kiến địa phương thông qua hỗ trợ các dự án tự lực mang lại tác động lâu dài trong các lĩnh vực sau:

  • Giáo dục và đào tạo cơ bản
  • Bảo đảm mức sống cơ bản, thúc đẩy hoạt động thương mại quy mô nhỏ
  • Các dự án xã hội và từ thiện

Mục tiêu quan trọng của tổ chức là cải thiện hoàn cảnh nghèo khó của người dân địa phương trong các khu vực cụ thể thông qua những biện pháp hiệu quả và bền vững. Khi mà hỗ trợ từ bên ngoài không thể cải thiện lâu dài hoàn cảnh của họ. Vì vậy, tổ chức Schmitz tập trung vào bồi dưỡng khả năng sản xuất và sáng tạo của chính người dân nghèo. Do đó “giúp đỡ để tự lực” là kim chỉ nam cho các hoạt động của tổ chức Schmitz.

Website: www.schmitz-stiftungen.de/en/

Triển khai dự án – Doanh nghiệp Xã hội Bền vững Việt Nam (VSSE)

Doanh nghiệp xã hội đầu tiên hoạt động nhằm giải quyết những thách thức phát triển xã hội hòa nhập và thân thiện môi trường, Doanh nghiệp Xã hội Bền vững Việt Nam (VSSE) được thành lập kể từ năm 2016 theo Luật Doanh nghiệp 2014.

VSSE là doanh nghiệp xã hội phát triển và tư vấn các dự án đổi mới sáng tạo nhằm lan tỏa nỗ lực cộng đồng từ cấp địa phương đến trung ương hướng tới phát triển xã hội bền vững dựa trên nền tảng hợp tác toàn diện.

Sứ mệnh của VSSE – Mọi cá nhân và tổ chức đều có cơ hội tham gia phát triển một xã hội hòa nhập và thân thiện môi trường.

Start typing and press Enter to search