Chương trình Kiến trúc Bền vững: Trao đổi kiến thức về ứng dụng mô phỏng hiệu năng công trình xây dựng Việt – Đức
Chương trình Kiến trúc Bền vững: Trao đổi kiến thức về ứng dụng mô phỏng hiệu năng công trình xây dựng Việt – Đức
Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam (EEN-Vietnam) phối hợp cùng Đại học Stuttgart Technology University of Applied Sciences (HFT Stuttgart) tổ chức chương trình Kiến trúc Bền vững: Trao đổi kiến thức về ứng dụng mô phỏng hiệu năng công trình xây dựng Việt – Đức với các …
Bàn về kiến trúc dành cho người Điếc và người Khiếm thính
Bàn về kiến trúc dành cho người Điếc và người Khiếm thính
Nhằm góp phần thúc đẩy môi trường xây dựng đảm bảo tiếp cận và đem lại cuộc sống độc lập, hạnh phúc cho người khuyết tật nói chung và cộng đồng người điếc và người khiếm thính nói riêng, ngày 16/9/2017 tại Hà Nội, dự án Hòa nhập Xã hội …
logo-9-grid
Mạng lưới Tổ chức là một cơ sở dữ liệu bao gồm các tổ chức quan trọng hoạt động trong lĩnh vực hòa nhập cộng đồng cho người khuyết tật, đây là những tác nhân thay đổi hướng đến xây dựng một xã hội không rào cản và hòa nhập cho người khuyết tật tại Việt Nam. Trang mục này được xây dựng với mục đích thúc đẩy trao đổi và kết nối giữa các tổ chức trong cùng lĩnh vực.

Dự án DMap do DRD Vietnam thực hiện

Xem thêm thông tin trên trang web của tổ chức thực hiện dự án: http://www.drdvietnam.org/gioi-thieu-ve-dmap.html DMap là gì? DMap, viết tắt của Disability Map, là bản đồ hướng đến việc giúp người khuyết tật tìm kiếm các công trình công cộng tiếp cận. T …

Wheelmap – Bản đồ tiếp cận cho người sử dụng xe lăn

Wheelmap là bản đồ trực tuyến mở và miễn phí về các địa điểm mà người sử dụng xe lăn có thể tiếp cận. Bản đồ này cho phép người sử dụng chia sẻ và tiếp cận thông tin về các địa điểm công cộng mà người sử dụng xe lăn có thể tiếp cận. Tương tự như với trang Wikipedia, tất cả mọi người đều có thể tham gia và dán các thẻ thông tin cho các địa điểm công cộng.

Wheelmap.org là một dự án cộng đồng – tất cả mọi người đều có thể tham gia.

Wheelmap.org là sáng kiến của SOZIALHELDEN e.V., một tổ chức phi chính phủ của Đức.

wheelmap

Start typing and press Enter to search