Không rào cản mang ý nghĩa là sự tiếp cận toàn diện và đem lại cơ hội không giới hạn để sử dụng tất cả các khu vực được thiết kế phục vụ cuộc sống.

Chất lượng cuộc sống và sự hài lòng mang tính cá nhân của con người dứt khoát bị ảnh hưởng bởi nơi làm việc, nhà riêng cũng như môi trường sống trực tiếp của họ. Giải pháp không rào cản cho phép người khuyết tật hay thậm chí người già cải thiện cuộc sống hàng ngày đảm bảo an toàn và sinh hoạt độc lập.

Không rào cản trong trao đổi thông tin xung quanh
‘Không rào cản’ không tự động xảy ra trong một ngày và không có nghĩa là chuyển đổi mọi thứ cùng một lúc, đây là quá trình của những quyết định từng bước trong tương lai, như việc đưa ý nghĩa của Không rào cản vào trong suy nghĩ hàng ngày của bạn.

Hãy là một phần của thế giới – nơi có ít rào cản hơn, đó là điều đáng quý dành cho bạn.

Luật & Quy định

Hệ thống các quy định về thiết kế công trình không rào cản tại Việt Nam bao gồm Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. Để tiện cho việc tham khảo, chúng tôi đã soạn ra một bảng kiểm (checklist) liệt kê các quy định bắt buộc đối với thiết kế công trình cho người khuyết tật trích từ Quy chuẩn xây dựng.

Vui lòng chọn chủ đề:

Start typing and press Enter to search