0
In
Posted

Nghe Bằng Mắt

“Nghe bằng mắt” là một dự án dạy người Điếc làm phim và làm phim cùng người Điếc. Đây sẽ là những bước đầu tiên của người Điếc ở thế giới của môn nghệ thuật thứ bảy. Bắt đầu từ đây, hy vọng rằng [...]

0
In
Posted

Hair Salon and Makeup Thành Nguyễn

Công ty cổ phần công nghệ làm đẹp Thành Nguyễn là doanh nghiệp của những người Điếc, dành cho những người Điếc, gồm những người Điếc bẩm sinh nhưng có khả năng thẩm mỹ, yêu thích và đam mê làm [...]

page 1 of 2