0
In
Posted

Đom Đóm Studio

ĐOM ĐÓM STUDIO – DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG ĐẦU TIÊN DO NGƯỜI KHUYẾT TẬT SÁNG LẬP Ở VIỆT NAM VÀ VÌ NGƯỜI KHUYẾT TẬT. DDS là dự án truyền thông online về NKT và những vấn đề liên quan thông qua các [...]

0
In
Posted

Nghe Bằng Mắt

“Nghe bằng mắt” là một dự án dạy người Điếc làm phim và làm phim cùng người Điếc. Đây sẽ là những bước đầu tiên của người Điếc ở thế giới của môn nghệ thuật thứ bảy. Bắt đầu từ đây, hy vọng rằng [...]

0
In
Posted

Dự án Bản đồ Tiếp cận

Bản đồ tiếp cận là một dự án xã hội của DRD Việt Nam nhằm thực tiễn bộ Luật Người Khuyết Tật ở Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2011). Dự án này nhằm tăng sự hoà nhập của Người khuyết tật với [...]

page 1 of 3