0
In
Posted

Trường Khiếm Thính Lâm Đồng

Trường Khiếm thính Lâm Đồng là nơi nuôi dưỡng và phát triển thể chất, phục hồi chức năng nghe nói, góp phần củng cố ngôn ngữ đọc viết để các em giao tiếp, hòa nhập cộng đồng. Hiện, trường có 13 [...]

page 1 of 3