0
In
Posted

Đom Đóm Studio

ĐOM ĐÓM STUDIO – DỰ ÁN TRUYỀN THÔNG ĐẦU TIÊN DO NGƯỜI KHUYẾT TẬT SÁNG LẬP Ở VIỆT NAM VÀ VÌ NGƯỜI KHUYẾT TẬT. DDS là dự án truyền thông online về NKT và những vấn đề liên quan thông qua các [...]

0
In
Posted

Trường Khiếm Thính Lâm Đồng

Trường Khiếm thính Lâm Đồng là nơi nuôi dưỡng và phát triển thể chất, phục hồi chức năng nghe nói, góp phần củng cố ngôn ngữ đọc viết để các em giao tiếp, hòa nhập cộng đồng. Hiện, trường có 13 [...]