Người khuyết tật có nhu cầu đặc biệt để chủ động hòa nhập trong cuộc sống thường ngày. Điều này không chỉ dành cho những người hạn chế vận động mà còn cho những người hạn chế tiếp nhận về mặt giác quan.

Tiếp cận và sử dụng không gian trong công trình thông qua cảm nhận về mặt giác quan là nhu cầu cơ bản và thiết yếu cho tất cả mọi người.

Để đảm bảo người khuyết tật, đặc biệt là người Điếc và người Khiếm thính tiếp cận và sử dụng không gian trong công trình, ta cần làm rõ những khía cạnh khác nhau của riêng mỗi đối tượng. Cụ thể, cần tách biệt giữa người Điếc và người Khiếm thính khi xem xét đến vấn đề kiến trúc và bối cảnh sinh hoạt hàng ngày do nhu cầu của mỗi đối tượng là khác nhau.

Người Điếc gần như không nghe được hoặc chỉ có thể nhận biết được những khoảng tần số cực nhỏ nên việc giao tiếp và hoạt động hàng ngày phụ thuộc chủ yếu vào thị giác.

Người Khiếm thính (hay còn gọi là người nghe kém) có khả năng nghe hạn chế hơn bình thường trong khoảng tần số cụ thể nên cần phải có thiết bị trợ thính (máy nghe) và cần đến giải pháp âm học để hỗ trợ.

Không chỉ kiến trúc tiếp cận giác quan mà các giải pháp hỗ trợ sinh hoạt thường ngày cũng được phân tách rõ cho từng đối tượng nhằm cải thiện môi trường tiếp cận cho tất cả mọi người, đặc biệt là người Điếc và người Khiếm thính.

Luật & Quy định

Trên cơ sở nhu cầu tiếp cận của người Điếc và Khiếm thính, chúng tôi giới thiệu Hệ thống các quy định về thiết kế xây dựng có liên quan ở Việt Nam bao gồm: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các Tiêu chuẩn chuyên ngành.

Vui lòng chọn chủ đề:

Start typing and press Enter to search