Dự án DMap do DRD Vietnam thực hiện

 In

Xem thêm thông tin trên trang web của tổ chức thực hiện dự án: http://www.drdvietnam.org/gioi-thieu-ve-dmap.html

DMap là gì?

DMap, viết tắt của Disability Map, là bản đồ hướng đến việc giúp người khuyết tật tìm kiếm các công trình công cộng tiếp cận.

Tiếp cận được định nghĩa theo Luật Người khuyết tật Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 là: “Tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng được công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp để có thể hoà nhập cộng đồng.”

Hạng mục tiếp cận mà DMap hướng tới trong số đó là công trình công cộng, thuộc nhiều loại điểm đến khác nhau: từ quán ăn, nơi mua sắm, điểm giải trí đến công trình tôn giáo

DMap do ai tạo nên?

Bản đồ tiếp cận DMap là một dự án xã hội của DRD thực hiện trong năm 2015 với đối tác chính là Đại học Hoa Sen. Dự án này nhận sự tài trợ của Tổ chức UNIID SEA (Universities and Councils Network on Innovation for Inclusive Development in Southeast Asia).

Dự án Bản đồ tiếp cận DMap được phát triển trên nền tảng bản đồ tiếp cận trên giấy mà DRD triển khai trước đó, từ 2011 đến 2012.

Ý nghĩa của DMap là gì?

Ứng dụng bản đồ tiếp cận DMap giúp nâng cao sự hoà nhập của người khuyết tật vào xã hội.

Đối với người khuyết tật: DMap là một kênh thông tin hữu hiệu để có thể tìm kiếm các địa điểm được xây dựng có hạng mục tiếp cận. Các địa điểm được cập nhật tại DMap là công viên, công sở, văn phòng, quán xá…, nơi đáp ứng các nhu cầu cần thiết của mọi người, bao gồm cả người khuyết tật.

Đối với người không khuyết tật: DMap là dịp để thể hiện sự quan tâm đến và góp phần hỗ trợ người khuyết tật. Ứng dụng này cũng đồng thời giúp cộng đồng nhận thức về nhu cầu hoà nhập chính đáng của người khuyết tật trong bối cảnh hạ tầng đô thị chưa đáp ứng.

Về lâu dài, DRD kỳ vọng rằng với DMap, nhận thức của ngày càng nhiều người trong xã hội sẽ tác động tích cực đến hành vi của người dân và cơ quan chính quyền để các công trình công cộng được điều chỉnh và xây dựng theo hướng tiếp cận.

DMap hiện có phiên bản song ngữ Việt – Anh trên nền tảng IOS và Android.

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/dmap/id989614676?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pham.accessmap&hl=vi

DMap ra mắt vào ngày 1 tháng 3 năm 2016.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search