Trang mục này thống kê tất cả các Tiêu chuẩn Thiết kế liên quan đến chủ đề thiết kế công trình cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Các tiêu chuẩn thiết kế là một phần trong hệ thống các quy định về thiết kế không rào cản tại Việt Nam. Tham khảo thêm bảng kiểm (checklist) về các quy định tối thiểu bắt buộc khi thiết kế công trình không rào cản.

TCXDVN 264-2002: Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Quy định các nguyên tắc cơ bản được áp dụng về cơ cấu và chức năng các bộ phận công trình đối với các loại công trình khác nhau để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Xem hướng dẫn mua sách

TCXDVN 265-2002: Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Quy định các nguyên tắc thiết kế về kích thước, độ dốc, vỉa lát… đối với đường và hè phố.

Xem hướng dẫn mua sách

TCXDVN 266-2002: Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Đưa ra các giải pháp thiết kế đối với các hạng mục trong công trình bao gồm:

 • Đường dốc
 • Thang máy
 • Bếp
 • Nhà vệ sinh, nhà tắm
 • Bãi đỗ xe
 • Lối vào
 • Thang bộ
 • Cửa ra vào
 • Ban công
 • Sàn nhà
 • Phòng ở

Xem hướng dẫn mua sách

TCXDVN 276-2003: Công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản đề thiết kế

Áp dụng để thiết kế xây mới hoặc cải tạo các công trình công cộng trong các đô thị nhằm đảm bảo những yêu cầu cơ bản về sử dụng, bao gồm cả cho người khuyết tật.

Xem hướng dẫn mua sách

Start typing and press Enter to search