Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam áp dụng đối với thiết kế công trình không rào cản là QCXDVN 10:2014 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khi xây dựng mới hoặc cải tạo công trình đối với các hạng mục sau:

  • Bãi đỗ xe và điểm chờ xe buýt
  • Đường vào công trình
  • Lối vào
  • Cửa
  • Thang máy
  • Các không gian công cộng trong công trình
  • Thoát nạn
  • Đường và hè phố
  • Biển báo, biển chỉ dẫn

Để tiện tham khảo, chúng tôi đã soạn một bảng kiểm (checklist) đưa ra các quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình thiết kế cho công trình để người khuyết tật tiếp cận sử dụng. Xem checklist tại đây.

Click to download the document
Click to download the document

Start typing and press Enter to search