Nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh

Tại môi trường làm việc cần thực hiện các yêu cầu cơ bản trong các nhà vệ sinh công cộng. Yêu cầu riêng biệt khác có thể cần thiết khi phát sinh nhu cầu cá nhân.

Kích thước về độ cao và không gian tương tự như phòng tắm cá nhân.

Ưu điểm:

  • dễ dàng chuyển vị trí từ xe lăn sang bồn cầu từ nhiều hướng
  • có không gian cho người hỗ trợ
  • Ghế ngồi xe lăn có thể điều chỉnh độ cao khác nhau, chênh lệch lên tới 10 cm
  • độ cao bồn cầu khoảng 46-48 cm (bao gồm bệt ngồi) tạo điều kiện sử dụng thuận lợi
  • bồn cầu có thể điều chỉnh độ cao phù hợp nhờ hỗ trợ điện năng
  • bồn rửa có thể điều chỉnh độ cao phù hợp nhờ hỗ trợ điện năng
  • tay vịn dạng gập hai bên bồn cầu có độ dài lớn hơn độ dài bồn cầu 150 mm, các tay vịn ở các vị trí khác đảm bảo an toàn
  • gương dễ nhìn từ vị trí ngồi trên xe lăn.