Không gian công cộng

Không gian công cộng

Chia sẻ không gian là triết lý mới được thể hiện trong thiết kế đường xá và không gian giao thông với mục tiêu dài hạn về việc sử dụng bình đẳng đường đi của tất cả mọi người, bất kể là loại phương tiện nào, nhằm xoa dịu xung đột giữa giao thông ô tô và người đi bộ.

Nhà phát minh Dutchman Hans Monderman, giải thích nguyên tắc như sau: “Căn phòng phải cho con người ta thấy cách họ nên hành xử”.

Ưu điểm:

  • đường đi có ký hiệu, biển báo chỉ hướng rõ ràng, mạng lưới không rào cản bỏ qua bậc thang trải khắp thành phố, có thông tin cơ bản cho người khiếm thị trên mặt đất nhằm tích hợp không rào cản trong thiết kế đô thị
  • điều quan trọng khi thiết kế các không gian công cộng – không gian được yêu cầu theo đối tượng sử dụng
  • kết cầu bề mặt và độ dốc đường bộ hợp lý
  • không bố trí chỗ đậu xe chắn đường người tham gia giao thông
  • toàn bộ các phương  tiện vận chuyển như phương tiện mô tô cá nhân, phương tiện công cộng, xe đạp và người đi bộ phù hợp theo quy hoạch và có không gian giao thông hợp lý và an toàn.
  • toàn bộ quy hoạch và chi tiết thiết kế cải thiện cho phép mọi người có thể sử dụng lối đi, đường đi và đường đi bộ không rào cản và an toàn.