Giao tiếp là nhu cầu cơ bản của mọi người, đặc biệt là những người cần sử dụng thiết bị nghe như người Khiếm thính hay Nghe kém.

Đối với người Khiếm thính, trong hoạt động thường ngày, yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp nhất là môi trường cách âm và thiết bị nghe. Những yếu tố này khi được áp dụng tốt sẽ hỗ trợ giao tiếp và giảm căng thẳng trong môi trường tiếp nhận âm thanh, đặc biệt giúp người Khiếm thính giao tiếp, học tập, làm việc hiệu quả hơn và góp phần xây dựng một cuộc sống độc lập hơn.

Âm học

Người Khiếm thính có nhiều dạng và mức độ nghe khác nhau. Nhiều người dùng các thiết bị hỗ trợ như máy nghe hay cấy điện cực ốc tai để cải thiện âm thanh. Dù khả năng nghe của họ như thế nào, nhiều người Khiếm thính cảm nhận âm thanh như là một nguồn gây mất tập trung lớn, đặc biệt với người dùng thiết bị nghe. Độ vang của sóng âm thanh phản xạ từ những bề mặt cứng như tường, trần làm mất tập trung, thậm chí còn gây đau đớn cho họ

Vì vậy thiết kế đảm bảo cách âm tốt là cơ sở cho việc tiếp cận trong quá trình giao tiếp. Một môi trường cách âm kém là rào cản về mặt kiến trúc đối với người khuyết tật nghe, nói, tương tự giống như bậc cầu thang bộ là rào cản đối với người sử dụng xe lăn. Việc xóa bỏ rào cản giao tiếp cũng như thiết kế những căn phòng cách âm dễ tiếp cận thường không đòi hỏi thay đổi về mặt cấu trúc mà chỉ cần bổ sung những chất liệu hút âm, tiêu âm. Thảm, tấm tiêu âm trên tường, trần là một số biện pháp phù hợp có thể áp dụng. Thông thường, những giải pháp này không đòi hỏi đầu tư tài chính quá lớn mà thậm chí có thể coi là “tối ưu về mặt tài chính” vì hiệu quả mà chúng mang lại.

elbschule

Âm Học Kiến Trúc Tại Trường ELB SCHULE – Trung Tâm Đào Tạo Nghe Và Giao Tiếp
Công Trình Điển Hình Về Cải Tạo Và Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Tại Tp Hamburg, Chlb Đức

Sản phẩm

Hỗ Trợ Hàng Ngày

Start typing and press Enter to search