Ở người Điếc, thị giác và xúc giác là phương tiện chính để cảm nhận và định hướng không gian. Hơn nữa, việc sử dụng ngôn ngữ kí hiệu từ lâu đã góp phần tạo nên văn hóa giao tiếp của họ. Đây được coi là cơ sở để bố trí không gian sử dụng dành cho đối tượng này.

Khi giao tiếp, người Điếc thường phải sắp xếp không gian thành một vòng tròn để tất cả mọi người có thể có tầm nhìn đủ tốt để trò chuyện với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, họ cũng cần tối ưu hóa những khoảng trống giữa các phòng, đặt gương và đèn ở những vị trí phù hợp nhất định để tăng khả năng nhận thức về hình ảnh với con người và sự vật xung quanh. Do đó để người Điếc sử dụng không gian một cách tiện nghi, cần có giải pháp về mặt kiến trúc nhằm thỏa mãn nhu cầu đặc thù của họ.

Ngoài ra, giải pháp liên quan đến thiết bị và ứng dụng (Hỗ trợ hàng ngày) phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày góp phần đảm bảo cuộc sống độc lập của người Điếc trở nên dễ dàng hơn.

Tiện Nghi Không Gian Cho Người Điếc

Tiện nghi không gian cho người Điếc (DeafSpace) là kết quả nghiên cứu xét đến mối quan hệ qua lại giữa các giác quan và không gian, hướng đến những yếu tố kiến trúc thiết yếu về không gian, khoảng cách, ánh sáng, âm thanh, … nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp và tiếp cận của người Điếc.

Năm 2005, Kiến trúc sư Hansel Bauman (Công ty Kiến trúc HBHM) thành lập dự án The DeafSpace (DSP) liên kết với Khoa nghiên cứu khiếm thính ASL của trường Đại học Gallaudet. Trong vòng 5 năm, DSP đã phát triển Hướng dẫn thiết kế tiện nghi không gian cho người Điếc, một tuyển tập gồm hơn 150 yếu tố thiết kế kiến trúc nổi bật mà thỏa mãn 5 nhu cầu sau về không gian của người Điếc: Tầm giác, Không gian – Khoảng cách, Di chuyển – Khoảng cách, Ánh sáng và màu sắc, Âm học.

Xem thêm

(MalcomReading)

Hỗ Trợ Hàng Ngày

Start typing and press Enter to search