Căn cứ vào hệ thống quy định về các công trình tiếp cận cho người khuyết tật và các tiêu chuẩn thiết kế công trình tại Việt Nam, các yêu cầu về thiết kế cụ thể liên quan đến đối tượng sử dụng công trình là người Điếc và Khiếm thính được chỉ rõ nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin thuận tiện

TCXD 29:1991: Tiêu chuẩn chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng

Quy định hệ số độ rọi ánh sáng tự nhiên
Bảng 3 – Hệ số Đ.R.A.S.T.N trong các phòng của nhà ở và nhà công cộng 
Bảng 4 – Hệ số Đ.R.A.S.T.N trong các phòng phụ trợ

TCXD 16:1986 – Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

Quy định các nguyên tắc chiếu sáng nhân tạo
2. Chiếu sáng sự cố, chiếu sáng để phân tán người và chiếu sáng bảo vệ
3. Chiếu sáng nhà ở và công trình công cộng

TCVN 5949:1998 – Âm học tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư, mức ồn tối đa cho phép

Bảng 1. Quy định giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dần cư

TCXDVN 175:2005 – Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng

Quy định về
1. Mức ồn cho phép
Phụ lục 1. Ảnh hưởng của tiếng ồn đến con người

TCVN 8793:2011 – Tiêu chuẩn xây dựng trường mầm non

5.1.1 & 5.1.5 Yêu cầu chung
6.2 Quy định về hệ thông chiếu sáng, chống ồn, cách âm, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ

TCVN 8793:2011 – Tiêu chuẩn xây dựng trường tiểu học

Quy ddonh vâ
6.2 Quy định về hệ thông chiếu sáng, chống ồn, cách âm, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ

TCVN 8794:2011 – Tiêu chuẩn xây dụng trường trung học cơ sở và phổ thông

Quy định về các hạng mục trong công trình:
5.1.3. Khối phòng học, khối phục vụ học tập, khu sân chơi bãi tập phải đảm bảo cho học sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng.
5.2.10. Khoảng cách bố trí bàn ghế trong phòng học
5.2.12. Vị trí đặt bảng
5.3.1. và 5.3.8 .Phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật hòa nhập
6.2.Hệ thống chiếu sáng, chống ồn, cách âm, kỹ thuật điện và thiết bị điện nhẹ

Start typing and press Enter to search